Vitaj na stránkach združenia Foto-klubu Ateliér-Nitra. S myšlienkou založenia klubu sme prišli v marci 2010. K samotnému založeniu a osvete predchádzala príprava, a v júli 2010 sa do klubu začali hlásiť jeho prví členovia. Základnou myšlienkou bolo zoskupenie priaznivcov fotografie a vytvorenie priestoru na vzájomnú pomoc a podporu v rámci spoločného záujmu. Neskôr sa aktivity rozšírili o usporadúvanie spoločných akcií a stretnutí, pomoc pri zdokonaľovaní sa a poskytovanie vybavených priestorov pre tvorbu ateliérovej fotografie. V júli 2012 sme dostali od ministerstva vnútra SR oficiálny štatút občianskeho združenia a začali pôsobiť pod názvom Foto-klub Ateliér-Nitra. Dnes máme desiatky členov, ktorých počet naďalej narastá. Tiež sa rozšíril okruh partnerov foto klubu, ktorí pomáhajú klubu v rámci jeho zviditeľnenia sa a členom v oblasti nákupu, tlače a mnohého iného. Tešíme sa úspešnosti nášho projektu a aj preto v našich radoch radi privítame nových členov - priaznivcov fotografie, amatérskych fotografov a všetkých, ktorých fotografia oslovila a majú záujem ju prezentovať a zdokonaliť sa v jej tvorbe.